Poemes d’arreu del món

85


Lenke Lenmounu

(sense autor)

KORONNA OKITOU KINNY MAYE NA LENKE LENMOUNU DEMAN.

NAH TUKO LENKE LENMOUNU IYANEH KUMBANEH

KIRINSUNYA NI KHRANGUDING TOGUNAH,

KANUHEY ADO DANROTANGUNAH NAH

TOGOTI HOGAME DEMAN I KUMBANEH TAL LINGONO

HO KUNYANEH SORRONAH HOGAN KANTA I DEMANANI KUMBANEH SIRODING.

OH! LENKE KIRINSUKORONNA KHWAN LENKE LENMOUNU NYANA

BANNEH YA KOMI SAHGUY ADO HABEH RENMOU NAMAY RANGA HOMANGA MAY

HASEDANGU ADO HOMAGA TANGADINMAYE, KORONKHWAN NYANA BANNEH.

Els nens d’avui

Anem a donar les mans per ajudar el nens d’avui.

Sabem que els nens d’avui són la gent gran del demà.

Anem a ensenyar-los la veritat, els drets i l’amor.

Si no els ajudem, el seu futur no serà brillant.

Som els pobles que els ajudarem a fer

que el seu futur sigui excel·lent.

Oh! La gent gran d’avui farem que els nens d’avui es mantinguin junts,

com una sola nació. I els hem d’ensenyar

la integració i que no hi hagi més aïllament entre nosaltres.

 

Recita en sarahule: Hagie Sidibeh

 

Hagie Sidibeh