Parèmies VI

59

PARÈMIES VI – (Del propi autor). *

La infidelitat es cosa de tres:

Home-Dona i la mascota… Un Ase.

A l’analfabet i al savi els iguala el cuc.

La felicitat, bona amiga de la ignorància,

esta a matar amb la intel·ligència.ç

Una guerra perduda,

es la que la intel·ligència li fa al fanatisme.

                                                                    Lluc Saló i Ferrer

*Parèmia:

       Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.

       La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a

       recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer