Veient la categoria

núm 101 -maig- 2015

Respecte

No fa pas gaire temps, vaig passar uns quants dies en una illa, on pel sol i la benignitat del seu clima, les…