Veient la categoria

núm. 77 -maig- 2013

República

El 14 d’abril fou el Dia de la República. El dia que l’any 1931 fou proclamada la Segona República Espanyola i el…