Veient la categoria

núm. 76 -abril- 2013

Amén

“Annuntio vobis gaudium magmum. Habemus Papam”. Amb aquestes tradicionals paraules, el passat dia 13 de març, el…