Bons auguris?

Bona part de l'economia del nostre municipi depèn directament o indirecta del sector turístic i de serveis, i gran…

Adéu Joan

Les últimes vegades que el vaig veure amb vida, els més de noranta anys havien deixat molt marcada en el seu cos…

Gran Germà

La caiguda del mur de Berlín, la desaparició del bloc comunista com a tal, i altres esdeveniments d'aquella època,…

Mala imatge

El temporal de llevant de la primera setmana del mes de març va deixar molt malmès i amb greus desperfectes el…