Marroc

En la meva primera visita al Marroc, he conviscut amb la seva gent, que m’ha acollit a les seves cases, les seves…