A l’aguait del nostre patrimoni

66

Un lector ens fa arribar aquesta foto comentada

aguait

 Deixadesa o sentimentalisme

Primers fanals instal•lats  a la vila els anys 40 del segle XX sense funcionament des de molts  anys, encara es pot contemplar en  el passeig Vicenç Bou